Frequently Asked Questions to Clean Pro

Clean Pro ရဲ႕ ဧည္႔သည္မ်ား မၾကာခဏေမးေလ႔ ရွိတဲ႔ ေမးခြန္းေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဘယ္လို သန္႔ရွင္းေရးမ်ိဳးေပးတာပါလဲ။
ေျဖ ။ ။ သန္႔ရွင္းေရး နဲ႔ ပက္သက္တာ အကုန္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္။ အေသးစိတ္ သန္႔ရွင္းတာ ျဖစ္ျပီး အိမ္မေျပာင္းခင္ လူေနလို႔ ရသည္အထိ အေသးစိတ္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုဒ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျပီးသည္ႏွင့္ အေသးစိတ္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေကာ္ေဇာမ်ား ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း၊ ေမြ႕ယာ ဆိုဖာ မ်ား ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း၊ ေၾကြျပား ေက်ာက္ျပားမ်ား ေဆးျခင္း၊ အေရာင္တင္ျခင္း၊ ပါေကငးမ်ား ဖေယာင္းတင္ျခင္း၊ မွန္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ Contract ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း စတာေတြ ကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္။

ေမး ။ ။ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ ဘယ္လို ယူတာလဲ။
ေျဖ ။ ။ ဘယ္လို ၀န္ေဆာင္မႈယူတာလဲ ဆိုတာ ပထမ သိဖို႔လိုပါတယ္။ One Time Deep Cleaning အတြက္ကေတာ႔ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္မယ္႔ေနရာကို အရင္ လာ ၾကည္႔ပါတယ္။ လာၾကည္႔ျပီးေတာ႔ လုပ္ရမယ္႔ Scope, ၾကာႏိုင္တဲ႔ အခ်ိန္၊ သံုး ရမယ္႔ စက္ပစၥည္း စတာေတြကို အေသးစိတ္တြက္ခ်က္ျပီး ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၆၀ က်ပ္မွ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၄၀၀ က်ပ္ အတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္။

ေမး ။ ။ Projects Cleaning ေတြေရာ လုပ္ပါသလား။
ေျဖ ။ ။ လုပ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး Projects ေတြ ဟာ ေဆာက္လုပ္ျပီးစမွာ စနစ္တက် နဲ႔ ေသခ်ာ သန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ႔ Professional Cleaning Teams ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္မ်ား ၊ အိမ္ရာ မ်ား ၊ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ၊အေဆာက္အဦးသစ္မ်ားအတြက္ အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပး ေနျပီး မိမိ ျပီးေျမာက္လိုေသာ အခ်ိန္ အတြင္း အရည္အေသြးရွိရွိ ျပီးေျမာက္ေစဖို႔ Clean Pro မွ တာ၀န္ယူပါတယ္။ Project Cleaning အတြက္လည္း ၀န္ေဆာင္ခ အသက္သာဆံုးနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေစ်းၾကီးလား။ 
ေျဖ ။ ။ ကုန္သြားတဲ႔ ေငြထက္၊ ျပန္ရမယ္႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ၊ ျပန္ရမယ္႔ ပတ္၀န္းက်င္ ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ၊ က်န္းမာ ေရး ဒါေတြကို ခ်ိန္ၾကည္႔ရင္ေတာ႔ ေပးရတာထက္ တန္တယ္ဆိုတာ ခံစားမိပါလိမ္႕မယ္။ က်န္းမာသန္႔ရွင္းတဲ့ဘဝ နဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာ ေငြနဲ႔ လဲလို႔မရဘူး မဟုတ္လား။

ေမး ။ ။ ပံုမွန္ ေန႔စား သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးတာ နဲ႔ Clean Pro က ၀န္ေဆာင္မႈ နဲ႔ ဘာကြာပါသလဲ။
ေျဖ ။ ။ Good Question ပါပဲ။ အျပင္မွာ တစ္ေန႔ ၅၀၀၀ ေလာက္ ေပးရင္ တစ္ေနကုန္ ခိုင္းခ်င္တာ ခိုင္းလို႔ ရတဲ႔အေနအထားမွာ ဘာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေရးကို ဒီထပ္ပိုေငြကုန္ေၾကးက်ခံ လုပ္ရမွာလဲ ။ Clean Pro က ၀န္ေဆာင္မႈ ေပး တဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးဟာ လံုေလာက္တဲ႔၀န္ထမ္း အေရအတြက္၊ သန္႔ရွင္းေရး သံုး ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား နဲ႔ အတူ တစ္ပါတည္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ မ်ား ၊ မွန္ေဘာင္မ်ား သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေၾကြျပား ေက်ာက္ျပားမ်ား ဂ်ီးခၽြတ္ေပးျခင္း ၊ အိမ္သာ မ်ားအား ပိုးသတ္ အေသးစိတ္ သန္႔ရွင္းေပးျခင္း ၊ အိပ္ခန္းမ်ား ၊ ဧည္႔ခန္းမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ၊ မီးခလုတ္မ်ားမွ အစ နံရံ လက္ရာမ်ား ဖ်က္ျခင္း စတာေတြ အထိ အေသးစိတ္ သန္႔ရွင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ သန္႔ရွင္းေရး လာလုပ္မယ္ဆို ဘာေတြ ျပင္ထားေပးဖို႔လိုပါသလဲ ။
ေျဖ ။ ။ ေရ နဲ႔ မီး ပဲ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ထားေပးပါ။ က်န္တာ Clean Pro က အကုန္ယူလာမွာပါ။

ေမး။ ။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ Clean Pro ဝန္ေဆာင္မႈရ ေနၿပီလဲ။
ေျဖ။ ။ အခုေတာ့ ရန္ကုန္ ၊ မန္းေလးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူႏိုင္ပါၿပီ။

ေမး ။ ။ သန္႔ရွင္းေရး ေခၚ မယ္ ဆို ဘယ္လို စ ေခၚ ရတာလဲ။
ေျဖ ။ ။ Clean Pro က ေန ၀န္ေဆာင္မႈ စေခၚမယ္ စဥ္းစားျပီးျပီဆိုရင္ေတာ႔ ရံုးဖုန္းေတြ ျဖစ္တဲ႔ ၀၁ ၅၂၅၀၁၁ ၊ ၀၉ ၂၅၆၆၃၇၉၃၂ စတဲ႔ နံပါတ္ေတြကိုူ ဆက္သြယ္ျပီး မိမိ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္လိုတဲ႔ ေနရာ ကို ေျပာျပီး အခမဲ႔ Survey လာၾကည္႔ဖို႔ Booking စတင္ယူပါ။ Survey Team မွ လာေရာက္ျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ ေတာ႔ က်သင့္ေသာ ၀န္ေဆာင္ခကို၂၄ နာရီအတြင္းျပန္လည္ေပးပို႔ပါလိမ္႔မယ္။ ေစ်းႏႈန္း ကိုသေဘာ တူ လက္ခံျပီးျပီဆိုရင္ေတာ႔ Clean Pro မွာ မိမိ သန္႔ရွင္းလိုတဲ႔ ရက္ကို Booking ယူ ျပီး သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကို စတင္ရယူႏိုင္ပါျပီ။